Защо Еврозоната започна така да ни привлича

ПЕТЪР ЧОБАНОВ е изпълнителен директор на Агенцията за икономически анализи и прогнози. Член е на управителния съвет на Българската макроикономическа асоциация и на екипа, който подготвя редовните годишни икономически доклади на българския президент. Преподава международни финанси и теория на парите в УНСС.

- Господин Чобанов, защо влизането в Еврозоната стана толкова желано напоследък?
- Присъединяването към Еврозоната и въвеждането на еврото се приема като най-висша форма на икономическа интеграция в рамките на ЕС. То намалява несигурността за бъдещата макроикономическа политика. Повишава дисциплинираността на правителството към прилаганите икономически политики. Това от своя страна оказва положително влияние върху икономическата стабилност в страните членки. Тези значими ефекти произтичат от факта, че като членка на Еврозоната всяка страна

в още по-голяма степен става част от процесите на координация на икономическата политика, от многостранното наблюдение и контрол. От една страна, правителството е длъжно да провежда благоразумна фискална политика. От друга - основната цел на Европейската централна банка и на Европейската система на централните банки е постигането и запазването на ценова стабилност.