Чужди срещу български списания? Не, добри срещу още по-добри

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПЪСТЪР стана българският списаниен пазар в последните години. На будките за продажба редом до родните известни и утвърдени марки застанаха наши варианти на популярни чужди заглавия. Те донесоха

ноу-хау и нова култура на стайлинг и снимане. И безспорно обогатиха медийния пейзаж. В същото време се разбра, че само известното заглавие, чуждият опит, снимки и текстове не стигат, за да се спечелят умът и сърцето на читателя. Трябват още много други неща и съвсем не на последно място - и

качествена журналистика. Защото читателят не прави своя избор по това кое издание е чуждо и кое българско. А по това какво ще прочете в него. В този смисъл няма разделение на български и чужди заглавия. А на добри и още по-добри.
Появата на лицензните списания бе много полезна за пазара, защото го направи по-разнообразен, по-професионален. Помогна на големите и сериозни български марки да станат по-добри и по-конкурентни.
През последните години почти няма месец, в който да не стартира български вариант на чуждо списание.