Максим Минчев за избора и сянката на хляба

- Господин Минчев, когато преди 5 години поставихте началото на световните срещи на българските медии, вярвахте ли, че този проект ще се превърне в инициатор на национално значими каузи?
- Първото нещо беше, че наистина вярвах в смисъла от едно такова събитие. Проявявах голям интерес към българската диаспора в чужбина. Приех с болка емиграцията на хиляди наши сънародници през 90-те и през следващите години, както и това, че

заради индивидуализма си българинът не създава мощни компактни общности по света. Вече имаме може би около два милиона наши сънародници в чужбина, което е една четвърт, а според някои дори една трета от българския народ. С времето този ми интерес към диаспората се засили, особено след като разбрах, че почти навсякъде българите поддържат своя медия и имаме

над 100 издания - вестници, радиа и телевизии - по света. И си казах: дай да ги съберем тези хора, да покажем на България този неизползван потенциал за синергия и реклама.