Ивайло Славов, генерален мениджър на “Адеко България”, компания в областта на човешките ресурси
Ивайло Славов, генерален мениджър на “Адеко България”, компания в областта на човешките ресурси

ПОДОБНИ СЛУЖИТЕЛИ се срещат често, но би било грешка, ако фирмата ги освободи от работа. По две причини. Първо, всеки мениджър има нужда от подчинени с критично мнение.

Един опонент помага да се правят по-малко грешки. Второ, трябва да го изслушва и да разбира рационалните мотиви в критиката му. Накрая да премине към диалог.
В общуването с вечно несъгласните служители е много важно да бъдете лидери. Тогава ще можете да мотивирате

не само праволинейните и послушните служители, но и онези, които са отлични експерти, макар и прекалено критични. Задачата на един лидер е да обедини хората в общата стратегия и цели, да намери силните страни на всеки и да ги усъвършенства. Често се случва така, че самият критикар се сблъсква с някого, който му противоречи по същия начин, както той на началника си. Тогава осъзнава, че това може би не е най-верният тон в професионалното общуване. С агресивното си поведение той може да си създаде

вражески кръг сред колегите и в един момент да остане сам и без подкрепа.