Радосвет Радев: Успехът върви с огорчението

РАДОСВЕТ РАДЕВ е роден на 21 юли 1960 г. Завършил е Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Специализирал е маркетинг и мениджмънт в САЩ. Работил е последователно в Софийския градски съд и в програма "Христо Ботев" на Българското национално радио. През 1993 г. създава "Дарик радио". Основател е на най-големия приватизационен фонд - "Доверие", и на приватизационен фонд "Албена инвест". Зам.-председател е на съвета на директорите на "Албена" АД, председател е на надзония съвет на "Доверие обединен холдинг", председател на НС на "Доверие-Капитал", председател на съвета на директорите на "Дарик имоти България", председател на съвета на директорите и изпълнителен директор на "Дарик радио". Член на ИБ на Българската стопанска камара, председател на Съюза на националните електронни медии. Женен е, има две дъщери и син.

- Чувала съм, че първите 300 хил. долара, взети за създаването на “Дарик радио”, са единствените кредити, които сте ползвали за медията. При това сте ги върнали предсрочно.