Рени Миткова, изпълнителен директор на компанията за събиране на вземания “ЕОС Матрикс”
Рени Миткова, изпълнителен директор на компанията за събиране на вземания “ЕОС Матрикс”

ТОВА, КОЕТО ДАВАШ, е и това, което получаваш. В много случаи непрекъснатото контрамнение е просто зов за внимание. Изслушването често обезоръжава. В подобен случай бих отделила време и внимание,

бих показала, че оценявам идеите на колегата и стремежа му да търси нови начини, които са в разрез с установените практики или с моите представи и идеи. Подобни творчески личности са изключително ценни, те не позволяват в работата да влезе рутината и да пропуснем нови възможности. В същото време ясно бих показала, че приемам и изслушвам всички идеи,

но не се съгласявам с всяко мнение, а вземам решението, което е най-добро за компанията. Това са ясните правила на играта и всеки в екипа трябва да ги приеме. Трудно е, когато си ръководител, особено когато си млад, да приемеш добронамерено и без притеснения за репутацията си, че служителят има по-различно мнение и е прав. Един път допуснем ли, че
и ние сме хора, макар и мениджъри, и може да не знаем всичко, променяме изцяло представата си за нещата и сме много по-отворени да чуем колегите си.