Шеф по време на криза

РАЗВИДЕЛЯВА, но сънят така и не е дошъл. Кризата е стиснала фирмата ви за гърлото. Няма поръчки. Съдружникът ви е потънал в дългове. Търговските ви партньори бавят плащанията по старите сделки. Шефът на финансовия отдел ви е предупредил, че може и да не се съберат пари за заплати на персонала. А денят, който идва, е точно за плащане...
Жена ви спи на съседната възглавница. Вечерта се е нагълтала с успокоителни. Тя е служителка в ООД с държавно участие, но е

в опасната граница на 50-те и към мястото є се е засилила млада колежка, която отсега тръби, че ще спечели задаващия се с преструктурирането конкурс. И как не, като сутрин идва на работа с джипа на председателя на борда на директорите...
Банката е вдигнала вноските по заемите ви за апартамента и за колата. Семейният бюджет се пука по шевовете. Добре, че Франция все още е социална държава, та следването на сина ви там е безплатно, че и стипендия му дават.