Българското Y поколение

"ШЕФЕ, НАПУСКАМ. Всичките ми приятели вече са на морето...". Ако сте чували тази реплика, значи вече сте станали свидетели на инвазията на новото поколение във вашата компания. Говоря за хората, които на Запад наричат поколението Y - родените и отгледаните в близост до компютъра, записващото видео, 24-часовата телевизия, интернет и най-вече спасените от агресивната класова пропаганда. Това са онези хора, които по-възрастните наричат с неприкрита ирония "бъдещето на България", а работодателите изтръпват, когато трябва да ги наемат. Днес тези момичета и момчета са готови

да превземат света със своята младост, оптимизъм и нетактична припряност. Сблъсъкът е неизбежен. Забравете за всички мениджмънт гурута на 20. век - корпоративната култура никога вече няма да бъде същата. Защото пред всеки мениджър стои огромното предизвикателство да разбере и мотивира поколението Y, като се съобрази с неговите особености, желания и проблеми. За добро или лошо, то наистина е Бъдещето на България.
Нека се огледаме.