Столът Skyseat от Сигурдур Густавсон. Много близо до течението De Stilj, но все пак нещо ново. За онези, които искат да разберат повече - www.kallemo.se
Столът Skyseat от Сигурдур Густавсон. Много близо до течението De Stilj, но все пак нещо ново. За онези, които искат да разберат повече - www.kallemo.se

Човек на име Сигурдур от едно малко селце в Исландия се превърна в любимия ми дизайнер. Ето какво казва той:
"Като дизайнер трябва да познаваш не само собствения си произход, но и историята, така че да можеш да видиш перспективата и да отразиш собственото си време, като я използваш. Няма нищо ново под слънцето, но винаги може да има ново виждане по отношение на добре познати предмети. Столът е доста добър пример за това. Дизайнът на мебели без винтове или лепило е добро упражнение в изследване същността на конструирането. Човек трябва да притежава пълен контрол върху действията си с оглед на хармонията между форма и структура. В резултат на това се заинтересувах от течението De Stilj и руския конструктивизъм.
В моята работа се стремя да следвам две насоки, а именно експресивни и геометрични форми. Целта ми не е да създам нови форми или течение, а просто да пресъздам моето собствено усещане и виждане за време и място.