Онлайн, следователно съществувам

СТУДЕНА ВОЙНА се води между традиционните и новите медии, за всички е ясно на кой принадлежи бъдещето. Но това положение може да съществува дотолкова, доколкото изместването на финансовия баланс не предизвика крах на една от системите. В условията на световна икономическа криза и търсене на нови, по-гъвкави и евтини форми на публичност интернет и мобилният маркетинг като че ли придобиват известно предимство. Ако продължим сравнението още малко, то традиционните медии са в положението на Източния блок - зависят от новите технологии, консумират повече, отколкото могат да произведат, променят се трудно и

парите им намаляват. Те копират подходите на новите, проникват в тях и често се борят с "мръсни" трикове, за да оцелеят. Новите медии в ролята на Запада пък няма как да празнуват победата си при срутването на Стената. Защото просто ще трябва да овладеят положението и след заемането на най-големите "територии" от аудиторията просто няма да се радват на подобни главозамайващи растежи.