НА КОГО ПРОДАВАМЕ реклама? Кои медии ще ни бъдат най-полезни, за да оползотворим парите си? Къде са младите хора, къде са тези с по-добри покупателни възможности? Тези въпроси си задават вероятно всеки ден мениджърите и маркетинг директорите на компаниите, които смятат, че рекламата е изключително важен инструмент в условия на криза. И ако за големите корпорации цената не е определяща, то за малките и средните фирми е от изключително значение. Така телевизиите, макар и ефективни, отпадат. Радиата, всекидневниците и интернет обаче са

добра алтернатива. Анализът за профилите на аудиториите на най-слушаните радиостанции и най-четените вестници се основава на регулярните национално представителни проучвания, проведени от агенция "Маркет Линкс" през април и юли 2009 г. сред 3612 респонденти на възраст между 15+ и 70 години. Средните стойности по основните демографски индикатори - пол, възраст, тип населено място и доход, показват спецификите на отделните видове медии.
В национален мащаб на база средноседмичен* обхват дяловете на аудиториите на радиостанциите (42,1%) и на всекидневниците (40,0%)