Райската градина

ОТ МЛЯКОТО НА КРАВИТЕ се прави най-добрият камамбер в света, но трябва да разберем какво се прави от ябълките. Шест милиона дръвчета и около осемстотин различни сорта ябълки. Ако разпределим тези дървета между жителите на Нормандия, стигаме до факта, че на всеки човек там се падат по повече от десет.
И какво правят с всичките тези ябълки? Отговорът е: сайдер и особено калвадос. Калвадосът според мен, за съжаление, много се подценява. Винаги е бил в сянката на по-известния си брат коняка. Но той има други качества и не бива да се сравнява с коняка или арманяка. А дори и да го направим, калвадосът невинаги губи.