Къщата на Яворов

ЗАСЕГА паметникът на Яворов брани музея на Яворов по-добре и от жива верига.

Без паметника на Пейо Яворов в малкото дворче отпред вече щяхме да сме забравили, че в тази къща на "Раковски" 136 някога, макар и за кратко, е живял самият поет заедно с Лора Каравелова. Къщата, строена с гредоред и с пробит покрив, рано или късно по естествен път ще се подчини на житейския кръговрат и ще се срути сама. А какъв по-голям джакпот за собствениците. Те само за месеци, помнете ми думата, ще издумкат невинно върху това златно парче земя 10-12-етажен билдинг.