Печеливши стратегии

ТОЧНО ПРЕДИ ГОДИНА, когато в офисите на компаниите започнаха да пристигат поздравителните коледни картички и корпоративни подаръци, кризата започна да се усеща осезателно. Картичките намаляха или идваха основно в електронен вид, а подаръците бяха предимно фирмени календари. Но имаше и други, които правеха впечатление. И те бяха на компаниите, които още тогава по този символичен начин заявиха, че кризата

няма да ги уплаши, няма да се скрият и че ще останат видими за клиентите си.
Какво се случи година по-късно? Спечелиха или загубиха активните рекламни играчи? Отговорът е еднозначен - спечелиха. Техните продукти останаха трайно в съзнанието на потребителите и ако не сега, то в близко бъдеще разширяване на пазарните им дялове е гарантирано. Проучване на McGraw-Hill, проведено между 600 компании в периода 1980-1985 г., показва, че компаниите, които не са спрели да инвестират в реклама по време на рецесията през 1981-1982 г., по-късно са увеличили продажбите си с 256% спрямо останалите компании.