Изгорете всичко

МОЖЕ ДА СЕ КАЖЕ, че като идея не беше нещо обикновено, което можеш да чуеш всеки ден. Състоеше се в това, че би било много прозорливо и благородно, ако някой просто изгори всички библиотеки. Тук е мястото да спомена, че само неговата собствена библиотека се състоеше от около 300 метра рафтове. Аргументите му бяха в най-общи линии тези. Имало едно време един амбициозен човек, който можел да съхрани в главата си почти цялото събрано знание. Можел да знае почти всичко, което било познато на човечеството. Това би трябвало да е чудесно. Оттогава са направени известни изследвания, хората са мислили, експериментирали са и след това отново са мислили. В хода на вековете и на хилядолетията опитът се е съчетавал с новото знание. Резултатът е огромно количество знание. И то продължава да нараства. Все повече и повече, и повече.