Капиталът спъва развитието

ОТ КАКВО СЕ ОПРЕДЕЛЯ просперитетът? Защо едни държави успяват по-добре от други при изграждането на добре функционираща пазарна икономика? Трудно е да се отговори кратко, но този въпрос е особено важен за България - държава, която сега изгражда социална инфраструктура.
Едно от първите неща, които хората асоциират с ръста, е капиталът - например под формата на преки чуждестранни инвестиции. Капиталът обаче

не е достатъчен,
за да се генерира ръст. Нови изследвания показват, че държави, които получават най-големите парични потоци, впоследствие постигат най-слабия икономически растеж. Във всички тези държави капиталът всъщност стимулира корупцията и неефективните сектори в икономиката. Оказва се, че капиталът спъва развитието.

...

ХРИСТО ПИРИНСКИ е професор по финанси в университета "Джордж Вашингтон" в САЩ, където изследва проблемите на фирмата, финансовите пазари и техните взаимодействия. Завършил е немската езикова гимназия в Ловеч и Софийския университет със специалност математика. Защитава докторска степен по финанси в Държавния университет на Охайо през 2001 г.