Красимир Стефанов: Сега има по-малко ДДС за възстановяване от преди година

- Господин Стефанов, как изглежда българският бизнес от стола на директора на НАП? Премина ли най-лошият период от кризата?
- Като изпълнителен директор на НАП ми се иска да бъда оптимист. От агенцията се очаква да осигури приходи в бюджета, които да гарантират реформите в чувствителни сектори, например здравеопазването. Данните обаче сочат друго. Предварителните оценки на Националния статистически институт за БВП през последното тримесечие на 2009 г. показват спад на икономиката с 6,2% спрямо същия период на 2008 г. Това се дължи най-вече на свиването на индустриалното производство. Данните показват, че безработицата расте, потреблението е свито. Всичко това се отразява на приходите в бюджета. От друга страна, общият показател на бизнес климата през януари 2010 г. се е покачил с 3,1 пункта в сравнение с декември 2009 г. Това показва, че

бизнесът е оптимистичен за поръчките, които ще получи тази година. Затова считам, че още е рано да се коментират очакваните приходи за 2010 г.