Теодора Георгиева
Теодора Георгиева

Теодора Георгиева: България има нужда
от лидери с визия и мащабно мислене
Моят съвет към новото поколение мениджъри е да вярват в себе си и в собствените си възможности, да знаят, че няма бариери за човешките възможности, казва изпълнителният директор на ОМV България

- Госпожо Георгиева, какъв ще бъде българският мениджър след 10 години? По-добър или по-лош ще е от сегашните лидери в компаниите?
- Силно се надявам, че след десет години ролята на мениджъра в обществото ще е още по-активна. Един мениджър или лидер трябва да е способен да добавя стойност както за компанията, така и за клиента. Той трябва да играе основна роля в икономиката на страната, както

и да е двигател в браншовите организации за светъл бизнес и за лоялна икономика. Необходимо е да подпомага държавата и активно да се включва в оптимизирането на законовата рамка.
След десет години задачата на мениджъра ще бъде още по-трудна, като имаме предвид глобализацията на икономиката, хармонизацията и стандартизацията на повечето бизнес процеси.