Никола Треан
Никола Треан

Оправяме се
И на нас, както и на вас вероятно, отдавна ни омръзна да четем за кризата. Много искаме вече да започнем да се оправяме. И слава Богу, от някои компании започнаха да идват новини за добри резултати. В тази поредица представяме точно тези компании, защото трябва да знаем какво са постигнали. Защото ни е нужна увереност, че лошите дни скоро ще са зад гърба ни.

НИКОЛА ТРЕАН е генерален директор на "Аурубис България" от 1 август 2007 г. Притежава магистърска степен по микроелектроника от Ecoles Spеcialisеes в Лoзана. През 2001 г. започва работа в белгийската група ELEX, а по-късно и в "Мелексис България".

МЕДОДОБИВНИЯТ КОМБИНАТ в Пирдоп е построен през 1958 г. и се състои от металургично производство, рафинерия за катодна мед, производство на сярна киселина и обогатителна фабрика. През септември 1997 г. той е приватизиран от белгийската индустриална група Union Miniere, преименувана по-късно на Umicore. През 2005 г.