От какво има нужда бизнесът

СЛЕД 10 последователни години на икономически растеж кризисната 2009 г. както никога досега демонстрира, че малката и отворена икономика на България е интегрална част от световната икономическа машина. Днес основният въпрос в икономическия дневен ред на страната вече не е кога ще догоним развитите страни, а как да го направим така, че да постигнем траен просперитет, който не е толкова уязвим на външни влияния. Нищо не може да замени компетентността и визията на един мениджър, но има само един начин

управленските решения да бъдат по-близо до точната наука, отколкото до изкуството - използването на създадените именно за тази цел информационни системи за управление на бизнеса като ERP (enterprise resource planning - планиране на корпоративните ресурси) и BI (business intelligence - системи за бизнес анализ). Според аналитиците от Gartner приоритетите на бизнеса в условията на световна криза водят до сериозен ръст в интереса към софтуера за бизнес анализи в глобален мащаб.