Пазарът расте и в трудните времена

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО АКТИВЕН бе българският бизнес в последните години в обновяването на своята информационна инфраструктура, като при това акцентът отдавна не е върху оборудването с компютри и високоскоростни интернет връзки. Много компании със среден или по-голям размер вече въведоха различен вид софтуер за управление на бизнеса. Общото мнение на доставчици и аналитици е, че българският бизнес осъзнава ползите, които може да извлече от внедряването на такива системи. Показателен факт е, че пазарът за управленски информационни системи в България отбеляза растеж дори през тежката за много браншове 2009 г. Водени от идеята, че българските компании

повече отвсякога имат нужда от технологии, които им осигуряват трайни конкурентни предимства, ви представяме две от основните видове бизнес системи - ERP (enterprise resource planning - планиране на корпоративните ресурси) и BI (business intelligence - системи за бизнес анализ).
Системите за планиране на корпоративните ресурси (ERP) представляват софтуер, който интегрира в реално време информацията за всички аспекти на бизнеса, включително производство, продажби, маркетинг, планиране, проследяване на поръчките, обслужване на клиентите, финансите и човешките ресурси.