Ускорено внедряване на ERP -  мисията възможна с  Oracle Business Accelerators

"ТехноЛогика" е водеща българска софтуерна фирма, която от 1990 г. развива комплексна дейност в сферата на информационните технологии - внедряване на информационни системи, разработка на софтуер, консултантски услуги и специализирано обучение.
Компанията има офиси в София, Пловдив, Варна и Република Македония, а екипът й наброява повече от 200 специалисти в различни области. Дейността на фирмата е сертифицирана според стандартите за управление на качеството ISO 9001:2008 и съюзната публикация на НАТО AQAP 160.
www.technologica.com

Един от аспектите на това предизвикателство е времето за внедряване до достигане на пълноценна функционалност на приложението.
Продължителното въвеждане в експлоатация носи допълнително натоварване на мениджърския екип и ключовите служители, които познават най-добре процесите в организацията и трябва да оказват съдействие на ERP консултантите при настройки и тестове. Освен това по-дългото внедряване оскъпява проекта, защото крайната цена много зависи от броя на участващите консултанти и броя на дните, които те са работили.
Но все пак най-големият недостатък на продължителното внедряване е отлагането във времето на момента, когато вложените инвестиции ще започнат да се възвръщат в резултат на подобрената организация на работа и отчетност, както и осигурената навременна, достатъчна и коректна информация, необходима за вземане на мениджърски решения.