Ако внимателно се вгледате в Белоградчишките скали, ще видите Конника, Ученичката, Мадоната, Адам и Ева...
Ако внимателно се вгледате в Белоградчишките скали, ще видите Конника, Ученичката, Мадоната, Адам и Ева...

Забравените въстания в Северозапада
НЯКАК НАБЪРЗО СЕ УЧЕШЕ тази част от историята - за първите бунтове срещу османците. Така че не се чудете, ако бегло си спомняте за въстанието на Константин и Фружин и за Чипровското въстание. Те били пренебрегнати по време на социализма и после по инерция през прехода, защото са повлияни от Европа, а не от Русия. Поне така обясняват историци. Може и да е вярно, защото въстанието от 1408 г. - 12 години след като България пада под османско владичество, се ръководи от двама принцове. Константин е син на Иван Срацимир, Фружин - на Иван Шишман. Братовчедите - наследници на престолите във Видинското и в Търновското царство, са емигрирали на Запад заедно с част от българската аристокрация. Те правят коалиция с унгарския крал, с влашкия войвода и със сръбския деспот и като използват борбата за власт между синовете на султан Баязид, успяват да вдигнат на борба българите в Северозапада и да отвоюват обратно част от Видинското царство.