Биоземеделието мина през кризата, без да я усети

ЗА ДА ДРЪПНЕ НАПРЕД един отрасъл след кризата, той трябва да отговаря на няколко основни изисквания. Преди всичко е необходимо да има голям експортен потенциал и гаранции, че кризата не е преориентирала потребителите на неговата продукция към други стоки. На второ място - да има естествени условия за развитие в България - традиции, обучени кадри. И не на последно място - да не се нуждае от прекалено големи инвестиции и кредити. Дотук биологичното земеделие отговаря на всички тези критерии. Макар че у нас доста обсъжданата напоследък "зелена икономика" няма кой знае какво реално покритие, точно този аспект от нея някак си се

разви незабележимо през последните години и в момента не показва признаци да е засегнат от кризата. Биологично земеделие е производството на суровини и храни, при което не се използват никакви препарати, антибиотици, хормони или генномодифицирани организми. Този пазар расте в ЕС с по 10% на година и дори в кризисната 2009 отбелязва 7% ръст.