Доходите - предизвикателство за 300 млрд. евро

БЪЛГАРИЯ Е най-бедната страна в ЕС, съответно и българските граждани са най-бедните европейци. Това е основното дългосрочно предизвикателство пред икономическата ни политика. Защото кризите идват и си отиват, изборите - също. Но незавидното последно място на страната ни в класацията по доходи си остава.

Политика по доходите по български
В България често се говори за "политика по доходите" - тя присъства в политически платформи, управленски програми, както и в ежедневното говорене на политиците. Терминът е такъв, че изглежда сякаш засяга всички, сякаш се отнася за всички доходи в страната. На практика обаче става дума за съвсем друго. "Политика по доходите" като термин се употребява основно от социалното министерство. С него се обозначава политиката на правителството по отношение на заплатите в администрацията, нивото на пенсиите и социалните помощи, размера на минималната работна заплата. С други думи, става въпрос за харчене на пари от бюджета на държавата и за различни административни регулации. Тази "политика по доходите" всъщност не влияе на доходите в страната.