606 лева е средната заплата в България през последното тримесечие на 2009 г. Тя се е увеличила с 3,9% в сравнение с третото тримесечие, съобщи Националният статистически институт. През декември доходите на човек в домакинството са средно 331,63 лв. и намаляват с 11,9% спрямо същия месец на 2008 г. Общият разход на лице е 311,46 лв. - 3,4% намаление в сравнение с декември 2008 г. Българите харчат най-много за храна и за издръжка на дома - това поглъща 52% от всички разходи.

3,2 млрд. евро са преките чужди инвестиции в България през 2009 г. по оценки на Българската агенция за инвестиции. Според директора Стоян Сталев се увеличават вложенията във възобновяема енергия, по-малко са проектите в реалното производство. 3,3 млрд. евро преки чужди инвестиции през 2010 г. е постижима цел, смята Сталев. Това е заложено в бюджета, а изпълнението зависи от възстановяването на икономиката в държавите от ЕС, откъдето идват основните инвестиции в България.