На дъното и след това

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОЧАКВА всеки момент страната да излезе от рецесията. Ако хората повярват на тази прогноза - особено предприемачите и мениджърите, но също и потребителите, - икономиката наистина ще започне да расте.

Оптимизмът помага, но, разбира се, не на всички. Един оптимист паднал от последния етаж на небостъргач. Когато минавал покрай четвъртия етаж, бил чут да казва: "Дотук добре". Този виц сигурно няма да е смешен за българските предприемачи, инвестирали в прегряващи сектори, особено ако се надяват, че когато рецесията приключи, бизнесът им ще тръгне постарому. Предстои болезнено преструктуриране. Цели сектори ще продължат да стагнират дълго след като рецесията е отминала. "Строителството няма да се върне на старото положение, недвижимите имоти - също", прогнозира Георги Ангелов, главен икономист в институт "Отворено общество". Някои сектори, например търговията с автомобили и битова техника, вероятно ще продължат да се свиват леко или ще се възстановяват бавно. Други ще постигнат висок растеж. Хранителната промишленост, фармацевтиката, телекомуникациите и финансите например се справиха добре дори по време на рецесията.