Укротяване на клиента

НЕ СЕ Е РОДИЛ ОЩЕ този пиар професионалист, който ще може окончателно и безвъзвратно да убеди своите шефове или клиенти, че това, което върши, трябва да се свърши точно по този начин. Няма данни по света да има мениджър, който някога да не е давал безумни и неизпълними нареждания, особено когато става въпрос за пиар. Всъщност тази отговорност лежи на плещите на нас, комуникационните специалисти - да се позиционираме пред своите шефове и клиенти така, че те да знаят

какво могат да очакват
и да не искат нито прекалено много, нито прекалено малко.
Дилемите на глупавите нареждания са две, но големи. Първо, ако не ги изпълниш, шефът или клиентът ще те смятат за некадърен, а ако ги изпълниш, всички останали (особено журналистите и колегите от бранша) ще те приемат за такъв. Второ, ако се опиташ да обясниш как и защо това не може да стане, създаваш впечатление, че не можеш (или не искаш) да свършиш работата, а ако не го кажеш предварително, няма и как да защитиш позицията си, когато така или иначе не успееш.