КАМЕЛИЯ СЛАВЕЙКОВА: ВЯРВАМ В ДВИЖЕЩАТА СИЛА НА МЕЧТИТЕ

- Госпожо Славейкова, не е ли твърде мъжка позицията, която заемате? Какво е усещането да си част от управляващия екип на дружество със стогодишни традиции в областта на производството и търговията с черното злато?
- Петролният бизнес отдавна вече не е изцяло мъжки свят. Жените все повече заемат място в тази доминирана от мъже индустрия, защото компаниите днес имат нарастваща нужда от

различни гледни точки по жизненоважни въпроси за бизнеса и при вземане на управленски решения. Макар и да съм единствената жена - изпълнителен директор на Shell в европейските страни, за компанията не е изключение да има жени на ръководни позиции. Shell е една от първите компании в световен мащаб, която приема стандарта за разнообразие и интегриране на различията и за равен шанс на всички.

- Как Shell посреща новите енергийни предизвикателства, част от които е световната икономическа криза, довела до свиване на автомобилния пазар и потреблението на гориво?

...

КАМЕЛИЯ СЛАВЕЙКОВА има магистърска степен по бизнес администрация за ръководни кадри (Executive MBA) от Американския университет в България (2006 - 2007 г.).