Николай Василев ще управлява "Експат Капитал", компания с три договорни фонда, два фонда за недвижими имоти и индивидуални инвестиционни портфейли. Вицепремиер и министър на икономиката от 2001 до 2003 г., вицепремиер и министър на транспорта и съобщенията от 2003 до 2005 г. и министър на държавната администрация и административната реформа до 2009 г. Бил е старши вицепрезидент в инвестиционната банка Lazard Capital Markets, Лондон, асоцииран директор на банка UBS в офисите на компанията в Токио, Ню Йорк и Лондон, данъчен консултант в Coopers & Lybrand в Будапеща. Завършил е международна икономика и финанси в университета "Брендайс" в САЩ, университета "Кейо" в Япония, Щатския университет на Ню Йорк и Университета за икономически науки в Будапеща.

Красимир Първанов е новият изпълнителен директор и член на съвета на директорите на Националната електрическа компания. От 1990 г. работи в "Електроразпределение Столично". От 2007 г. е директор инвестиции, проучване и предоставяне на мрежи в "ЧЕЗ разпределение България".