Джак Уелч
Джак Уелч

Как да печелим

ДЖАК УЕЛЧ: В Китай, Португалия, Франция, Дания и Словакия хората ми задаваха един и същи въпрос: "Какво да правя, за да вървя нагоре в кариерата?". Мисля, че отговорът е еднакъв навсякъде. Той включва няколко важни "трябва" и "не трябва", с които можеш да стигнеш до така жадуваното повишение.

Трябва да имаш сензационно изпълнение, което е далеч над очакванията.
Когато повечето хора мислят за постигането на сензационно изпълнение, те си представят да надхвърлят заложените цели. Не, става дума за нещо съвсем различно. Много

по-ефективно (и впечатляващо) е да разшириш хоризонтите и да предприемеш смели и неочаквани действия. Измисли нова концепция или ново действие, които да подобрят не само твоите резултати, но и на отдела и на цялата компания.

Не трябва да принуждаваш шефа да използва авторитета си, за да те защити.
Ако да надхвърлиш очакванията е най-сигурният начин да вървиш нагоре, то пътят надолу е свързан със ситуация, в която шефът ти ще бъде принуден да използва авторитета си, за да те защити.