Аерогелът - бъдещето на термоизолацията
Аерогелът - бъдещето на термоизолацията

Аерогелът - бъдещето на термоизолацията
Една интересна актуална тенденция в строителството сочи, че в бъдеще все повече жилищни и индустриални сгради ще бъдат изолирани с аерогел. Аерогелът, често наричан "твърд дим", е едно от най-интересните изкуствени вещества, създавани някога, и има най-ниската плътност сред всички твърди вещества, познати на човечеството. Този материал има редица интригуващи свойства, включително факта, че е най-добрият термичен изолатор, осигуряващ четирикратно по-добра изолация в сравнение с продаваните на пазара изолационни материали като стъклопластите. Тези качества на аерогела са илюстрирани най-добре чрез прочутата реплика на д-р Питър Цоу от изследователския център на NASA Jet Propulsion Laboratory: "Може да вземете една къща с две или три спални, да я изолирате с аерогел и след това да я отоплявате със свещ. Но в един момент в къщата ще стане прекалено горещо". Към това трябва да добавим други ценни качества на аерогела - неговата лекота, пластичност, структурна здравина, пропускливост на влага и пълна пожароустойчивост.