Пари за нищо

СЪДЕБНАТА СИСТЕМА НА САЩ не е открито корумпирана в нашия смисъл, където магистратите получават пари на ръка, за да изпаднат в летаргия по някое дело. Поне със сигурност може да се каже, че това не е често срещана тема в американските медии. Разбира се, парите помагат да си наемеш най-доброто възможно съдебно представителство - качествени адвокати и авторитетни експерти. Това е

огромен плюс в англосаксонската правна система, където страните се явяват една срещу друга на състезателен принцип и трябва да убедят в правотата си 12 съдебни заседатели, избрани сред гражданите.
Проблемът, за който най-често се говори в САЩ днес, обаче е свързан с друга особеност на американското правораздаване. Може да кажем, че поне в областта на гражданскопроцесуалното право то страда от хиперактивност, която облагодетелства неимоверно адвокатската гилдия и най-вече онези нейни членове, които имат право да се явяват на съдебни заседания.
В САЩ всеки може да съди всеки и това не е просто шаблонна фраза, а факт.