Кой кога ще излезе от кризата

МЕКАТА ПАРИЧНА ПОЛИТИКА в САЩ и в Еврозоната през последните десет години стимулира както потреблението в развитите икономики, така и възможностите за нови инвестиционни проекти. Но платихме висока цена - промяна в структурата на глобалната икономика чрез грешно насочване на капитала. Днешната криза дойде, за да се установят нови съотношения в цените на имоти, финансови активи, енергия и суровини.
Излизането от нея ще бъде съпроводено с ръст на печалбите и на продажбите, и на индустриите, които бяха потърпевши от политиката на меките пари. В разрез с мейнстрим* схващането за "стимулирането на икономиката", аз смятам, че имаше индустрии, които

щяха да са по-бързи в развитието си без мека парична политика. Нещо повече, вярвам, че е имало предприемачи с нови идеи, които биха родили важни иновации, ако не бяха стимулирани да инвестират в бетон и стомана. Самите иновации, повечето рожба на дълги години упорити изследвания от различни учени и предприемачи, бяха забавени с напълно грешното убеждение, че днес за хората е най-важно дали ще има достатъчно евтини петрол и алуминий за заводите в Китай.