Хюсеин Йорюджю
Хюсеин Йорюджю

Оправяме се
Хубаво е, че се увеличават кандидатите за участие в тази наша поредица. Срещаме ви с още една компания, оставила зад гърба си кризата. Много се надяваме, че в следващите месеци рубриката ще отеснее, че повечето фирми в България вече няма да изпитват сериозни трудности.

ХЮСЕИН ЙОРЮДЖЮ е изпълнителен директор на "Алкомет" АД от 2001 г. Има магистърска степен по металургия от Техническия факултет на университета "Виктория" в Манчестър. Той е член-кореспондент на същия университет по изучаване и технология на металургията. Доктор по философия. В България е от октомври 2000 г., когато е назначен за директор производство в "Алкомет".

ХЮСЕИН УМУТ ИНДЖЕ е изпълнителен директор на "Алкомет" АД от юли 2007 г. Магистър по право от Юридическия факултет на Истанбулския университет. Постъпва в "Алкомет" през 2002 г. като член на съвета на директорите, вследствие става прокурист.

"АЛКОМЕТ" АД - Шумен, произвежда и търгува с алуминиев прокат, валцови и пресови изделия от алуминий и алуминиеви сплави чрез леене, валцоване, пресоване и други допълнителни обработки - термообработка, обезмасляване, електрохимично оцветяване и прахово боядисване.