Да харчим или не

АПЕТИТЪТ на правителството да харчи милиарди левове от фискалния резерв до края на годината все повече нараства. При положение, че от началото на 2010 г. той се сви с над
1 млрд. лв. С други думи, тук не става въпрос само за принципни разговори по темата - харченето вече е в ход. Това налага да си зададем въпроса кога трябва да се ползват средства от резерва? Някои казват, че се прибягва до него, когато положението е най-лошо. И тъй като сега то е точно такова, дайте да харчим.

Половината резерв вече го няма, ефект също няма
Когато говорим да ползваме фискалния резерв в бъдеще време, всъщност е добре да не забравяме, че около

половината от него вече е похарчен. Имаме и наблюдения какъв е ефектът. През ноември 2008 г. той е бил над 12 милиарда лева. През април 2010, само година и половина по-късно, е 6,6 млрд. лв.