Дойде време за нова приватизация

ИЗПУСКАНЕТО на бюджетния дефицит през тази и през миналата година, което вероятно ще се повтори и през следващата, ще заличи привлекателността на страната за преки чуждестранни инвестиции. Отказът от съкращаване на социалните разходи ще пренесе дефицита и в следващата година и ще наложи вдигане на данъците. В тази ситуация инвестиции, равни на 5% от БВП за 2010 г. (т.е. при запазване на "постиженията" от първите четири месеца), би било плод на стопанска инерция, а равнище от 10% (около 4 млрд. евро) би бил забележителен успех (макар и да е доста под рекордните стойности отпреди общата икономическа и местната фискална криза).

Предистория
Към края на 2008 и началото на 2009 г. България се намира в края на 12-годишен период на стопански възход - най-дългия непрекъснат период в историята на страната от 1878 г. насам. От средата на 1997 до ноември 2008 г. индексът на нарастване на реалния БВП е около 5%.