Българските стоки успешно навлизат на нови пазари - Китай, Сингапур, Египет. Тези нови дестинации са следствие донякъде на поскъпването на долара и на стремежа на нашия бизнес да бъде по-ефективен. Всичко това разказваше в предишния брой на "Мениджър" Лъчезар Богданов. В този продължаваме темата с анализ дали и доколко новите дестинации са за сметка на старите и традиционните.

БЪЛГАРСКИЯТ ИЗНОС е като водата - срещне ли преграда, променя посоката си. Кризата и последвалите проблеми на някои страни в Еврозоната, както и отслабването на еврото спрямо долара измениха посоката на движение на българските стоки. Например експортът за Китай се е увеличил 5 пъти през последните месеци. Ръст се наблюдава и за Сингапур и Египет. Прави впечатление, че възстановяването на търговските контакти със страните извън ЕС става с по-бързи темпове. Затова пък отношенията ни със старите еврочленки остават стабилни. В най-голяма степен това важи за Германия, която продължава да е наш основен търговски партньор.