Цената на истината

НЯКОГА УЧАСТВАЛИ ЛИ СТЕ в един от онези неформални разговори след официалната среща на екипа? На него обсъждали ли сте истинските проблеми, които всъщност е трябвало да изясните на самата среща?
А замисляли ли сте се колко време, енергия и пари сте изхабили, защото не сте назовали фактите и не сте поставили на масата най-важните въпроси? Какъв би бил ефектът, ако можехте да назовавате нещата с истинските имена, а не да ги заобикаляте? Да, наистина

трябва смелост, за да се изправим пред фактите такива, каквито са. Убедена съм, че не кризата е големият проблем на бизнеса сега. А онзи страх у нас, който ни пречи да съберем кураж да погледнем "бруталните факти на реалността"* и да кажем истината. Да заореш в тях е трудно. Но ако го правите систематично, ще забележите, че нещо се отпушва, тръгва, дава ви сили и точните решения често стават очевидни от само себе си.