Експериментална ваксина срещу рак на гърдата
Наскоро американски изследователи обявиха, че са разработили нова превантивна ваксина срещу рак на гърдата. Окуражаващите резултати, публикувани в научното издание Nature Medicine, отварят пътя към ранни клинични изпитания на ваксината с хора. При проведените до момента опити с животни експерименталният медикамент е предотвратил развитието на рак на гърдата с близо 100% ефективност. В опитите са били използвани мишки, генетично предразположени да развият злокачественото заболяване. Нито едно от ваксинираните по време на експеримента животни не развило рак, като в същото време всички мишки от контролната група (без инжектирана ваксина) се разболели. Ръководителят на изследването имунологът Винсънт Туохи е уверен в успеха на експерименталната ваксина. Според него, ако клиничните изпитания докажат ефективността и безопасността на медикамента при хората, след няколко години той може да се превърне в нова сериозна стъпка в борбата с рака. "Ако ваксината работи при хората, така както при мишките, това ще бъде монументално.