Когато видя скъпо облечени жени, пиещи кафе, понякога това ме кара да се усмихвам. Знаете какво имам предвид, този снобски и кокетен начин на разперване на пръстите, когато повдигат чашката, за да отпият. Причината да се усмихвам е заради интереса ми да събирам разни истории за произхода на определени навици. Този обичай е опреди малко повече от 100 години - от парижкия Fin de siecle (край на века) около 1900 г., период на истинско декадентство. Хората тогава не пиели толкова кафе, предпочитали абсент. И с малката чашка, в която го пиели, било възможно да правят същия жест с пръстите. Както казах, епохата била декадентска и жестът бил всичко друго, но не и снобски. По онова време в Париж сифилисът бил разпространена болест, а при последните му стадии се проявяват сериозни ревматични проблеми. Следователно не можеш да си движиш пръстите с лекота. Този жест бил сексуална покана, отправяна от жените, които, разпервайки пръстите си по този начин, показвали, че не са заразени със сифилис.