Дали истината е някъде там?

КАК МОЖЕ това да работи? Мисълта ми хрумна, докато четях за интернет енциклопедията "Уикипедия" в едноименната статия в "Уикипедия". Текстът съдържа предимствата и недостатъците на сайта, където всеки може да пише нещо по всяко време и да види промените на екрана след няколко секунди.

За своите по-малко от десет години "Уикипедия" се превърна в нашата ежедневна справочна библиотека. Това е мястото, където отиваме, когато искаме бързи факти за крокодили, за конфликта в Дарфур или за Ела Фицджералд. Тя е средство, което вземаме за даденост и макар да не е много политически коректно да го признаваме, ние също се отплащаме на "Уикипедия", като є придаваме известен авторитет.

На теория аз знам как е изградена системата. Статиите се пишат, повече знание и факти се добавят на принципа, че потребителите добавят това, което знаят, и така дават своя малък принос. Това е масово образование под формата на табло за съобщения. Но на мен ми е трудно да разбера как в действителност работи това.