Жак Сегела
Жак Сегела

- Господин Сегела, какъв е образът на България през погледа на един французин и рекламист?
- Първото нещо, с което французите асоциират вашата страна, е "българският чадър". Тази мрачна шпионска история е на повече от тридесет години и продължава да тежи на образа на страната ви. Това само по себе си говори, че на България є липсва комуникация през последните три десетилетия. Бъдете сигурни обаче, че вашата родина означава нещо съвсем различно за мен и то е свързано с моите кампании за Желю Желев, вашия първи президент, и за цар Симеон Втори, към когото изпитвам най-голямо възхищение и привързаност, и между тях - създаването на нашата софийска агенция, чудесно ръководена от Стефан Делайе (моля, вижте карето за Сегела - бел. ред.). Мисля за България преди всичко като за една страна, която се движи, която стъпва отново на краката си, която живее

живот на пълна скорост независимо от актуалните є пороци - корупцията и трафика.