Пиер Принге
Пиер Принге

- Господин Принге, какви качества трябва да притежава един мениджър, за да управлява успешно мултинационална компания?
- Това, което има значение, са не толкова моите лични качества, а качествата на мениджърския екип. В Pernod Ricard има специфична фирмена култура, която се възприема от всички в компанията. Така че, ако трябва да отговоря конкретно на въпроса - едно от най-важните качества е умението да намериш правилните хора.

- Какви ценности споделяте в Pernod Ricard, с които искате светът да ви разпознава?
- Нашето желание е марките ни да бъдат свързвани с хубавите моменти, в които човек се наслаждава на нещо и в които празнува. Искаме всеки член на групата на Pernod Ricard по света да се чувства съпричастен към марките ни.

- Каква част от времето прекарвате в офиса и каква - зад граница? Кой е наложилият се модел на работа за вас?
- Приблизително 30% от времето си прекарвам в пътуване.