ВЕЧЕ Е НЕВЪЗМОЖНО да се определи разделителна линия, да се посочи критерий за всички граници на конфликтни зони, които разделят съвременния свят. Двуполюсният модел между САЩ и Съветския съюз ни предпази от ядрен холокост и в дългосрочен план направи възможно постигането на огромни промени в международната политика по мирен път.
А сега направете сравнение със съвременния свят. Центърът вече е изместен от Атлантическия към Тихия и Индийския океан. Обединението на Европа е напреднало значително. Европейският съюз е намалил значението на суверенната държава, въпреки че все още не се е утвърдил в сърцата на хората в Европа. Става все по-трудно политиките да се формират въз основа на национални интереси и специфични стратегически приоритети на отделните държави членки. Америка

все още се смята за световна суперсила, но едно ново предизвикателство поставя под въпрос международния ред, основан върху западната концепция за суверенна държава; предизвикателство, с което западната държавна система не може да се справи - възникването на радикалния ислямизъм.