2010 БЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО трудна за медиите. Намалената бизнес активност в страната имаше сериозен ефект върху рекламните бюджети на компаниите и медийният пазар се сви средногодишно около 30% за периода 2008-2010 година.
Влошеният бизнес климат се отрази негативно на всички браншове от икономиката, включително и на тези, които по правило бяха най-широко застъпени на рекламния пазар - строителство, недвижими имоти, продажба на автомобили, финансови услуги, мода, луксозни стоки, туризъм. В много по-малка степен бяха засегнати компаниите от секторите телекомуникации, фармацевтична индустрия, козметика, бързооборотни стоки и хранително-вкусова промишленост. Но въпреки трудностите в различните браншове не липсваха предприемачи, които заложиха на по-агресивно медийно присъствие.
Важно за рекламодателите е измерването на възвращаемостта на инвестициите в рекламните кампании. В сегашните несигурни времена потребителите и рекламодателите са изключително чувствителни към цените и това, което получават насреща. Искат да знаят какво купуват и да са сигурни, че купуват правилното нещо на правилната цена в точния момент. Други важни фактори за развитието на медийния пазар имат качеството и бързината на предоставяната информация, все по-широкото проникване на интернет*, развитието на телекомуникациите и социалните мрежи, променящите се навици на младите хора.