В САЩ вече може да се видят и съвсем празни магазини
В САЩ вече може да се видят и съвсем празни магазини

ДВА СА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които бързо могат да изкарат световната икономика от дъното. Това са американските и китайските домакинства, които все още са предпазливи откъм харчове. Ако рецесията научи едните да пестят, то сега е нужна сила, която да накара другите да харчат спестяванията си.

По принцип цикличността на икономиката се дължи предимно на резките промени в инвестициите, а не на промени в потреблението. В периоди на бурно развитие ентусиазирани инвеститори

изсипват пари в производствени мощности и недвижимости. Това харчене рязко пада при рецесия и започва процес на разчистване на натрупаните запаси от стоки. След около година-две инвестициите започват да се възстановяват, фирмите пак купуват машини и съоръжения и икономиката изплува. Докато трае този процес, домакинствата обикновено поддържат сравнително постоянно ниво на потребление. Те са свикнали на определен тип живот и искат да поддържат това ниво. Ако не им стигат парите, тогава ползват спестяванията си, продават активи или вземат кредити.