"ОТ ЛИЧЕН ОПИТ мога да кажа, че когато живеем в чужда страна, ставаме много по-големи патриоти, защото "българин" там е част от нашата лична идентичност. Което не е така в България, където всички сме българи", написа преди малко повече от година поетът и писателят, и бивш емигрант в САЩ Владимир Левчев в първия текст от рубриката "Образът на България по света". Така поставихме началото на един проект, който трябваше да отговори на няколко много важни въпроса - за това как е възприемана нашата страна;

къде е поставена на картата на света; какви послания трябва да изпращаме отвътре, за да ни уважават навън; и какви стъпки, по-малки и по-големи, трябва да направим, за да изградим един наистина привлекателен образ както за туристите, така и за инвеститорите.
Скептицизмът, присъщ на цялата нация, присъстваше в повечето текстове. Но той се опираше преди всичко на констатации, свързани с народопсихологически характеристики, чувство за малоценност и липсата на ясна перспектива пред страната.