ХАРАЛАН АЛЕКСАНДРОВ
ХАРАЛАН АЛЕКСАНДРОВ

- Господин Александров, какво се случва с поколението на прехода?
- За съжаление не разполагаме с достатъчно добри изследвания върху това поколение и аз мога да говоря само въз основа на емпиричните ми наблюдения и от опита ми с моите студенти. Това, което мога да кажа, е, че децата от поколението на прехода са израснали в среда, която е много по-неподредена, много по-хаотична, много по-неструктурирана и много по-несигурна от света, в който са живели предишните поколения. Това има и добри, и лоши страни. От една страна, това е занемарено поколение - родителите, изгубени в прехода, не са успели да се погрижат достатъчно за своите деца или просто не са знаели как. Например в образователно отношение на младите от това поколение им липсват цели блокове от базисно знание. От друга страна, те са емоционално и дори бих казал

морално по-зрели
- налагало им се е сами да се справят с предизвикателствата на човешките отношения, налагало им се е да изграждат собствена версия за света около себе си и за самите себе си, не са били поставяни на твърд коловоз, както бяхме поставяни ние.