МИНАЛО И БЪДЕЩЕ. Понякога ме питат дали не се притеснявам от новите информационни средства, дали не се страхувам, че интернет рано или късно ще убие печатните медии. Обикновено отговарях: Въобще не се притеснявам.
Нашият начин да четем не се е променил особено от началото на 15. век. Най-революционната промяна през изминалите 600 години е била, когато печатната преса е станала електрическа, а не фактът, че може да четете вестник в мрежата. Изведнъж в началото на индустриализма масовото производство прави печатното слово и знанието за него достъпно почти за всеки. Ако работех в ежедневник, интернет със сигурност щеше повече да ме притеснява. Това е така, защото начинът и методът за възприемане на информация от интернет страница и от вестник си приличат много един с друг - нарича се вертикално четене. Предвид краткостта на новините хората имат навика да четат вертикално. Очите сканират лявата страна на колонките с текст, докато мозъкът намери нещо интересно.